Välkommen

Presentation

Alternativ hälsoprofil

Miljöbalansering

Aurarensning

Chakrarensning

Halvädelstens-armband

Stenars kraft

Silvergenerator

Kollodialt silver

Data- och mobilplattor

Kurser

Kontakta oss


 

Halvädelstensarmband

Pris: 200:- 
Vid beställning ange ditt handledsmått.

Tel 0733-401536
heggen6@hotmail.com

Texterna är från Marie Nilssons bok Stenar Kristaller Mineraler. Hemsidan.

Mer information om stenarna i vårt liv här.

Blå aventurin

AFFIRMATION: Jag lyssnar nu verkligen med alla mina sinnen och genom dessa får jag meddelanden om vad jag bör göra.

CHAKRA: Tredje ögat och halsen.

EGENSKAP: Den är en sten som kopplar upp dig till en klar kommunikation med andliga guider på den högre nivån. Den stärker din intuition, ditt inre seende och uppfattningsförmåga, den stimulerar ditt intellekt och din kreativitet. Den främjar dina ledaregenskaper.

Guldobsidian

AFFIRMATION: Jag attraherar nu glädje, välgång och massor av njutningsfyllda ögonblick.

CHAKRA: Rot, navel solar-plexus och krona.

EGENSKAP: Den fungerar som en sköld i ditt yttre energifält och böjer av negativitet och sätter dig i förbindelse med ditt högre jag. Den hjälper till att skala bort egoistiska attityder och eliminera maktkamper.

Den tillbakavisar också de som försöker blockera dig från att nå dina mål. Den ökar dina resurser inom hälsa och välgång. Den underlättar
manifestation av det som ger stor glädje och tillfredställelse.

Kambala jaspis

AFFIRMATION: Jag kan lugnt förlita mig på att allt utvecklar sig till det bästa.

CHAKRA: Rot och hjärta.

EGENSKAP: Den har energier som jordar dig och ger skydd. Den lugnar dina nerver och ditt sinnestillstånd. Den gynnar en harmonisk utveckling, tillväxt och välgång.

Mahognyobsidian

AFFIRMATION: Jag befriar mig från det som begränsar mig att leva fullt ut.

CHAKRA: Rot och navel.

EGENSKAP: Den har en skyddande kraft som lyfter bort energiblockeringar och rensar ut negativitet. Den förbättrar självacceptans och stärker din individualitet. Den ökar din frihet att göra dina egna val.

Den ger dig det stöd du behöver för att bryta mönster och de trosföreställningar som begränsar dig. Den tillför vitalitet och för fram de egenskaper som behövs för att du skall nå dina mål. Den har också stark positiv inverkan på din sexualitet.

Regnbågsobsidian

AFFIRMATION: Jag öppnar mig och välkomnar glädje, kärlek, romantik.

CHAKRA: Rot och hjärta.

EGENSKAP: Den renar din aura från astralt skräp och reparerar energisprickor och hål. Den för in mer ljus och kärlek. Den får dig att inse att du bör ge dig själv tillåtelse att njuta av livet. Den gör det möjligt för dig att se saker från mer än ett perspektiv. Öppnar ditt sinne för nya koncept och idéer.

När väl dessa koncept är accepterade av dig, hjälper den dig att integrera dem i ditt liv. Öppnar nya dörrar för ytterligare utveckling Den gör dig medveten om maktkamper och rollspel balanserar upp relationer.

Rodonit

AFFIRMATION: Jag håller kärleken levande genom en daglig tillförsel av ljus, glädje, värme och harmoni.

CHAKRA: Rot och hjärta.

EGENSKAP: Den öppnar dig för den villkorslösa kärleken. Den stärker din förmåga att skilja fantasi ifrån verklighet i kärleksrelationer. Den ökar din tillit till kärleken. Den för in insikten om att kärleken behöver vårdas. Den har också en lugnande verkan som reducerar ängslan och stress.

 

Snöflingeobsidian

AFFIRMATION: Jag befriar mig från de mönster som hindrat mig att leva så som jag önskar.

CHAKRA: Rot.

EGENSKAP: Den för in ljus till mörkret. Den hjälper till att befria det som är oönskat i ditt liv genom att göra dig medveten om de trossatser och tankemönster som du hållit de oönskade tillstånden på plats. Den stimulerar livsbejakelse och frihet från upprepningstvång och självförnekelse. Den ger dig mod att kasta dina masker och visa vem du är. Den är utmärkt under perioder du enbart vandrar omkring utan att vara fullt närvarande i ditt liv här på jorden. 

Svart onyx

AFFIRMATION: Det finns ingen död bara liv i olika dimensioner.

CHAKRA: Rot.

EGENSKAP:  Den fungerar som en skyddande sköld mot negativ energi. Den är jordande. Den gör dig medveten om guidning från högre dimensioner. Den förmedlar kunskap och förståelse för cykeln av födelse, död och återfödelse.
Kan vara till hjälp att förmedla meddelanden från de som är i den andra dimensionen.

Vit howlit

AFFIRMATION: Jag kan tryggt, öppet och ärligt visa mitt sanna jag.

CHAKRA: Tredje ögat och krona.

EGENSKAP: Den reducerar stress och ökar tålamod, urskiljningsförmåga och förfining. Den stärker dina positiva egenskaper och motverkar de negativa. Den renar sinnet från negativa tankar och bilder, minskar ohövlighet och oförskämdhet. Den gynnar ärlighet både gentemot dig själv och andra.